UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté, 

vítáme vás v našem apartmánu a přejeme vám krásný pobyt u Atlantského oceánu

Ubytování hosta

 • ubytovací řád se vztahuje na krátkodobé ubytování hostů 
 • v den příjezdu je umožněn vstup do apartmánu v čase od 15:00 - 22:00 h
 • check-in - host si vyzvedne svazek dvou klíčů z uzamykatelné skříňky u ubytování
 • host je povinen apartmán uvolnit do 11:00 h posledního dne ubytování
 • v případě, že host apartmán neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování
 • v případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si Apartamento Vilem právo věci hosta vyklidit z apartmánu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci; v takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • za ubytování platí host před příjezdem předem dohodnutou cenu
 • platbu lze provést pouze bankovním převodem


 • ve všech prostorách apartmánu je bezdrátové připojení Wi-Fi připojení dostupné zdarma
 • užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami
 • v apartmánu nebo společenských prostorách residence nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace
 • v residenci a apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče; zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, zubní kartáčky, fén apod.)
 • v apartmánu je zakázáno kouřit; kouření je povoleno na balkóně
 • host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a svazek klíčů odevzdat zpět do uzamykatelné skříňky u ubytování
 • v případě ztráty svazku klíčů bude po hostu požadována úhrada veškerých nákladů spojených s výměnou elektrického zamykacího systému vstupních dveří do residence
 • z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v apartmánu a v ostatních prostorách residence
 • dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem
 • apartmán je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil majiteli
 • zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí; dojde-li k úmyslnému poškození apartmánu, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, uhradí host kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny
 • ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování
 • provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu; za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech residence, nenese provozovatel residence ani apartmánu žádnou odpovědnost
 • parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u residence; ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm
 • v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů
 • host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu; v případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby

Záloha na škody

Vaši hosté neplatí zálohu na škody.


Podmínky pro ubytování dětí a přistýlky

Ubytovat se mohou děti jakéhokoli věku.

K dispozici nejsou žádné dětské postýlky.

K dispozici nejsou žádné přistýlky.

Maximální počet hostů je 4.

Parkování

Veřejné parkování je možné zdarma na přilehlém místě (rezervace není nutná).

Domácí zvířata

Domácí zvířata nejsou povolena.

Skupiny

Pro skupiny nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.